Projekat "EkoPatrola"

aplikacija Eko Patrola

Originalni koncept !!

"Eko patrola"

Dječija predstava namijenjena osnovcima od 1-4 razreda

Edukacija


Vannastavna aktivnost namijenjena osnovcima od 5-9 razreda

Kviz


Šta smo naučili o očuvanju okoliša, i kako da prepoznamo šta je ekološki problem

Web


Komunicirajte sa nama i rješimo ekološke probleme zajedno

Pozovite


Pišite....

Ekološka savjest ili etika koja upućuje na predanost i odgovornost prema okolišu, daje za pravo svakom pojedincu da djeluje u okviru propisanih zakona radi očuvanja okoliša.

img